Reinstallering etter asbestsanering på Jetta, Vågå 2018. Utleie til Rejlers Oneco

Reinstallering etter asbestsanering på Jetta, Vågå 2018. Utleie til Rejlers Oneco

Montører

Etter avtale kan vi leie ut våre montører. Vi har flere firma som leier våre tjenester. Dette gjelder alt fra enkeltdager til turnusordninger.