Andre prosjekter:

Andre Etasje AS - Ny restaurant i Vågå sentrum - 2019

Vågå Tannhelse - Nye tannlegekontorer i Vågå sentrum - 2019

Eidefoss - Fiberutbygging Otta,Sel og Garmo. 350 montasjer. -2018/2019

Odd Joar Ramstad - Nytt hønsefjøs - 2018/2019

Mesta AS - Utskifting av varmekabler i stikkrenner Heidal,Vågå,Sel,Lom-2018/2019

Næringsparken Vågå AS - Ombygging av kontorer, møterom, fellesareal - 2018/2019