Prosjekt Flye 1389

Nasjonal turistveg på valdresflye.(Flye 1389) Underentreprenør for Brun Bygg AS.

Byggestart sommer 2018 med ferdigstilling høst 2019.

Prosjektet omfatter installasjoner av brannalarm, ledelys, varmekabler, belysning og installasjoner generelt.

Bilder kommer fortløpende.

flye skilt.jpeg
Oppstikk rør hovedtavle

Oppstikk rør hovedtavle

Rør i grunn

Rør i grunn

Termittsveising

Termittsveising

Rør til tanker

Rør til tanker