Elektriker i Vågå - Jording

Jording

Ved å jorde elektriske anlegg og elektrisk utstyr, vil strømmen ledes til jord dersom det oppstår en feil. Med jording kan farlige situasjoner som for eksempel støt ved jordfeil unngås. Derfor er det viktig at jordingsanlegget er i orden!

Vi utfører jordingsanlegg på alle typer bygg. Vi har også utstyr og utfører termittsveising på bygg der dette kreves.