HMS

HMS er et av de viktigste fagene bedriften har fokus på. Ottadalen Elektro as setter store krav til seg selv og sine samarbeidspartnere når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi legger stor vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og atmosfære som fremmer trivsel, trygghet, solidaritet og samarbeid.

I vår bransje blir det mye avfall og emballasje, og vi har fokus på kildesortering av disse produktene.

Vårt innarbeidede internkontrollsystem blir ukentlig oppdatert og gjennomgått av ledelsen. Vi ser gevinsten av dette, da det kan reduserer antall ulykker, og samtidig fremme god arbeidsinnsats og produktivitet.

Du kan lese mer om HMS på arbeidstilsynets egne nettsider her.